Beschikking fiscale eenheid

Tussen ondernemers voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. De voorwaarden betreffen de onderlinge financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Op verzoek van de

Omzetbelasting niet betaalde facturen

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die in rekening is gebracht op ingekochte goederen en diensten, voor zover deze worden gebruikt voor belaste prestaties. De ondernemer wordt de door hem in aftrek gebrachte omzetbelasting naar

Plaats van dienst

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in antwoord op prejudiciële vragen geoordeeld dat vermakelijkheids- of amusementsdiensten worden verricht op de plaats waar het bedrijf van de dienstverlener is gevestigd. Bij gebreke van een