4 03, 2021

Verhoging maxima TVL

Door |

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de

18 02, 2021

Onterechte toepassing margeregeling

Door |

Handelaren in gebruikte goederen kunnen in afwijking van de normale btw-regeling de margeregeling toepassen op goederen die zij vrij van btw inkopen. De btw wordt dan niet berekend over de verkoopprijs van de handelaar, maar over zijn marge. De

4 02, 2021

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Door |

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de Tozo voor grensondernemers. Ondernemers die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland hun bedrijf hebben, komen in Nederland niet in

4 02, 2021