25 05, 2022

Suppletie na te hoge teruggave

Door |

Een ondernemer is verplicht de in een tijdvak verschuldigde omzetbelasting op aangifte te voldoen. Omzetbelasting, die op aangifte behoort te worden voldaan, kan worden nageheven als deze niet of gedeeltelijk niet is betaald. Met niet of gedeeltelijk

25 05, 2022

Fictieve onroerende zaak

Door |

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen voor meer dan de helft bestaan uit onroerende zaken, voor de

19 05, 2022

Facturen door verrekening betaald?

Door |

Een ondernemer, die omzetbelasting over afgenomen goederen en diensten in aftrek heeft gebracht, wordt het in aftrek gebrachte bedrag als belasting verschuldigd als hij de vergoeding voor die goederen niet of niet geheel betaald of geheel of