Ondernemer droeg debiteurenrisico

Een langlopende procedure over de omzetbelasting is voor de derde keer bij de Hoge Raad beland. Eerder vernietigde de Hoge Raad uitspraken van Hof Den Haag en Hof Amsterdam, met verwijzing van de zaak. Hof Den Bosch heeft na de tweede verwijzing

Pro rata aftrek voorbelasting

Een ondernemer voor de omzetbelasting mag de door andere ondernemers voor aan hem verrichte leveringen en diensten in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen op het door hem verschuldigde bedrag aan omzetbelasting. Aan het recht op