5 11, 2020

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Door |

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-2 wordt uitgesteld van 15 november 2020 naar 15 april 2021. De aanleiding hiervoor is de

29 10, 2020

Extra maatregelen coronacrisis

Door |

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis aangekondigd. Het gaat om de volgende maatregelen. Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca Ter compensatie van de kosten die de

29 10, 2020

Aftrek voorbelasting op valse factuur

Door |

Volgens vaste jurisprudentie is de belastingrechter niet gebonden aan de feitenvaststelling door een strafrechter in een tegen de belanghebbende gevoerde strafzaak over hetzelfde feitencomplex. De belastingrechter is ook niet gebonden aan enig

22 10, 2020

Nota’s van wijziging bij Belastingplan

Door |

De staatssecretaris van FinanciËn heeft zeven nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota naar aanleiding van het verslag betreffende het eigenlijke Belastingplan 2021 wordt

Go to Top