9 01, 2020

Aanpassing beleidsbesluit toepassing BUA in verband met lease van fiets

Door |januari 9th, 2020|Omzetbelasting|

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2012 over privégebruik auto en de toepassing van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) in de omzetbelasting gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toepassing van het BUA bij de

12 12, 2019

Te laat ingediend verzoek om teruggaaf omzetbelasting

Door |december 12th, 2019|Omzetbelasting|

Iemand die al ondernemer is voor de omzetbelasting en vervolgens zonnepanelen op zijn woonhuis laat plaatsen, moet de voorbelasting op de zonnepanelen verwerken in zijn reguliere aangifte omzetbelasting. Een ondernemer, die dat niet had gedaan en

12 12, 2019

Geen aftrek omzetbelasting op woonhuis voor exploitant zonnepanelen

Door |december 12th, 2019|Omzetbelasting|

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU over de omzetbelasting volgt dat iemand recht op aftrek van voorbelasting heeft als hij als ondernemer handelt bij de aanschaf van een zaak en hij deze zaak gebruikt voor belaste handelingen. Voor

5 12, 2019

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

Door |december 5th, 2019|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet overige fiscale maatregelen 2020. Een van de

5 12, 2019

Memorie van antwoord afschaffing aftrek scholingsuitgaven

Door |december 5th, 2019|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de wetsvoorstellen betreft de afschaffing van de aftrek van

28 11, 2019

Geen levering bouwterrein maar levering oud bedrijfspand

Door |november 28th, 2019|Omzetbelasting|

De levering van bestaande onroerende zaken is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De levering van nieuw gebouwde onroerende zaken en van bouwgrond is vrijgesteld van overdrachtsbelasting maar belast met omzetbelasting. Nieuw gebouwde

21 11, 2019

Woning ten onrechte aangemerkt als ondernemingsvermogen vof

Door |november 21st, 2019|Omzetbelasting|

In het champignonkwekerij-arrest uit 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een woning die eigendom is van de firmanten van een vof en die door de firmanten bewoond wordt, niet tot het ondernemingsvermogen van de vof gerekend kan worden. Er is geen