18 06, 2019

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting te laat ingediend

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00juni 18th, 2019|Omzetbelasting|

Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van omzetbelasting niet langer van toepassing op de diensten van beoefenaren van een niet in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg geregeld (para)medisch beroep. Een zelfstandige

5 06, 2019

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00juni 5th, 2019|Omzetbelasting|

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De wijziging van de KOR houdt onder meer in dat er een omzetgerelateerde

8 05, 2019

Conclusie A-G Hof van Justitie EU inzake betalingen

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00mei 8th, 2019|Omzetbelasting|

Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU dat vrijstellingen in de omzetbelasting beperkt moeten worden uitgelegd, omdat zij een inbreuk vormen op het beginsel dat diensten, die een ondernemer verricht, belast zijn. Er geldt een