Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag beantwoord over de uitleg van het begrip omzet voor de toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) bij gebruik van de margeregeling. De margeregeling geldt voor wederverkopers van gebruikte goederen, die goederen inkopen waarover geen omzetbelasting is berekend. Onder de margeregeling dragen de wederverkopers alleen btw af over het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs (de marge). Volgens de btw-richtlijn wordt de omzet die als maatstaf dient voor de toepassing van de kleineondernemersregeling gevormd door het bedrag exclusief btw van de belaste goederenleveringen en diensten. Dat betekent volgens het Hof van Justitie EU dat niet de marge van een wederverkoper maar zijn totale omzet als maatstaf moet worden genomen. Het arrest heeft tot gevolg dat de nog niet ingegane nieuwe KOR op dit punt moet worden aangepast.

Bron: Hof van Justitie EU | jurisprudentie | C 388/18 | 03-10-2019