Vrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor woningen bedraagt 2% van de koopsom. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Een van deze vrijstellingen betreft de