Handelaren in gebruikte goederen kunnen in afwijking van de normale btw-regeling de margeregeling toepassen op goederen die zij vrij van btw inkopen. De btw wordt dan niet berekend over de verkoopprijs van de handelaar, maar over zijn marge. De handelaar mag de margeregeling niet toepassen als hij wist of had moeten vermoeden dat zijn leverancier ten onrechte geen factuur of een factuur zonder afzonderlijke vermelding van btw aan hem heeft uitgereikt bij de inkoop.

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan een handelaar in plezierjachten in verband met de onterechte toepassing van de margeregeling bij de doorverkoop van een gebruikt jacht. De handelaar had het jacht ingekocht van een Belgische ondernemer. Op de uitgereikte factuur had de Belgische ondernemer vermeld dat de margeregeling van toepassing was omdat bij de aankoop door deze ondernemer geen btw was teruggevraagd. De Belastingdienst legde ook een vergrijpboete op wegens grove schuld van de handelaar. Volgens de Belastingdienst had de handelaar moeten controleren of bij de inkoop van het jacht de margeregeling van toepassing was en met name of de verkoper als wederverkoper was aan te merken.

Hof Den Bosch was van oordeel dat de handelaar niet ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld door uit te gaan van toepassing van de margeregeling op de levering van het schip. De handelaar hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de vermelding op de inkoopfactuur dat het jacht als margegoed werd geleverd. Dat de verkoper, gelet op de aard van zijn bedrijfsactiviteiten, doorgaans geen goederen onder de margeregeling zal leveren, sluit niet op voorhand uit dat hij het jacht als wederverkoper kon leveren aan de handelaar. De margeregeling kan ook van toepassing zijn als een ondernemer het geleverde goed geheel heeft gebruikt voor vrijgestelde prestaties. Het hof oordeelde dat de rechtbank de vergrijpboete terecht heeft vernietigd.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE20204058, 20/00028 | 30-12-2020