Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de

Onterechte toepassing margeregeling

Handelaren in gebruikte goederen kunnen in afwijking van de normale btw-regeling de margeregeling toepassen op goederen die zij vrij van btw inkopen. De btw wordt dan niet berekend over de verkoopprijs van de handelaar, maar over zijn marge. De