Herziening btw opfokkosten

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling in de omzetbelasting afgeschaft. De Hoge Raad heeft in de zogenaamde gebruiksvee-arresten uit 2019 beslist, dat de btw die in rekening is gebracht ter zake van de opfokkosten van kalveren (jongvee) tot

Go to Top