30 07, 2020

Privégebruik auto en omzetbelasting

Door |

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De

30 07, 2020

Beroep op btw-compensatiefonds

Door |

Overheidsinstanties hebben recht op een bijdrage uit het btw-compensatiefonds voor de omzetbelasting die ondernemers in rekening hebben gebracht voor leveringen en diensten, voor zover deze niet voor de onderneming van de instantie worden gebruikt.

23 07, 2020

Advocaat is btw-ondernemer

Door |

Volgens de btw-richtlijn wordt als belastingplichtige beschouwd eenieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit. Het begrip belastingplichtige is ruim gedefinieerd, met nadruk op

16 07, 2020

Uw NOW-aanvraag afronden 

Door |

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling als volgt: indien de omzet minimaal 20% gedaald is

16 07, 2020

Regeling TOFA twee weken langer open

Door |

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot

Go to Top