Voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting geldt een omzetlimiet van € 20.000 exclusief btw per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee voor de omzetgrens.

Van belang voor de omzetgrens zijn alle leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen die zijn belast met 21, 9 of 0% btw of die belast zijn met Nederlandse btw die is verlegd naar een andere Nederlandse ondernemer. Ook vrijgestelde leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen mee voor de omzetgrens. Omzet die belast is in een ander land telt niet mee.

Omzet die niet meetelt voor de KOR betreft het privégebruik van goederen en diensten. Deze fictieve leveringen en diensten blijven buiten beschouwing. Een voorbeeld is het privégebruik van de auto van de zaak. Ook de verkoop van bedrijfsmiddelen, die in de onderneming zijn gebruikt, telt niet mee voor de omzetgrens.

Bron: Belastingdienst | publicatie | 19-03-2020