Henk-Jan Steller

About Henk-Jan Steller

Henk Jan studeerde fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is een eigenwijze gepassioneerde specialist met een geheel eigen aanpak. Recht door zee, to the the point en analytisch sterk. Henk Jan heeft ruime ervaring in de BTW-praktijk en heeft in 2006 BTW Nederland opgericht.
1 08, 2019

Niet-verwaarloosbare economische betrekkingen

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

Als fiscale eenheid voor de omzetbelasting worden aangemerkt in Nederland gevestigde ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Volgens de tekst van de wetsbepaling is de

1 08, 2019

(Nog) geen beleidslijn btw-plicht commissaris

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen over de btw-positie van een lid van de raad van commissarissen van een stichting. In antwoord op vragen over de strekking van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat

25 07, 2019

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00juli 25th, 2019|Omzetbelasting|

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in verband met de belaste verhuur van een deel van de woning. De

18 06, 2019

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting te laat ingediend

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00juni 18th, 2019|Omzetbelasting|

Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van omzetbelasting niet langer van toepassing op de diensten van beoefenaren van een niet in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg geregeld (para)medisch beroep. Een zelfstandige