Per 2017 gewijzigde wetgeving oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren

Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van BTW van oninbare debiteuren (artikel 29 Wet OB 1968) gewijzigd. De essentie van deze regeling is:

  • één jaar na opeisbaarheid (van een nog onbetaalde) factuur bestaat recht op teruggaaf van BTW via de BTW-aangifte
  • De debiteur heeft het spiegelbeeld en dan een terugbetalingsverplichting van BTW aan de belastingdienst!
  • Er zijn diverse bepalingen opgenomen bij alsnog betalen na verloop van de één-jaarstermijn, alsmede bij overdracht van debiteuren
  • Tevens is er overgangsrecht voor oude debiteuren en crediteuren. Voor per 1 januari 2017 openstaande debiteuren is de volgende overgangsregeling van toepassing:

“Met betrekking tot vergoedingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017 maar die op dat tijdstip niet of gedeeltelijk niet zijn ontvangen en ter zake waarvan vóór die datum nog geen recht op teruggaaf vanwege oninbaarheid van de vordering bestond ingevolge de vóór 1 januari 2017 geldende wetgeving, wordt de termijn van één jaar, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, geacht te zijn aangevangen met ingang van 1 januari 2017.

Op basis van deze overgangsregeling bestaat bij de schuldeiser recht op teruggaaf van BTW voor openstaand debiteuren van voor 2017 in de eerste aangifte BTW in 2018.

Kortom, de BTW van deze openstaande facturen (debiteuren) van voor 2017 dient (indien en voor zover deze nog niet eerder is teruggevraagd) in de eerste BTW-aangifte over 2018 van de schuldeiser over januari (bij maandaangifte) dan wel 1e kwartaal (bij kwartaalaangifte) als negatieve BTW van de omzet te worden verwerkt, per saldo een teruggaaf!

Een teruggaafverzoek dient tijdig te worden gedaan! Anders komt het verzoek in de ambtshalve sfeer terecht.

 

Korte training nieuwe regeling BTW bij oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren

Wilt u meer weten van de per 2017 gewijzigde regeling inzake BTW bij oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren? Wij hebben een korte training ontwikkeld waarin wij op praktische wijze de relevante aspecten van deze regeling behandelen. Als u interesse heeft neem dan gerust contact met ons op.