28 03, 2020

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Door |maart 28th, 2020|Omzetbelasting|

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers en zzp'ers. De regeling wordt

26 03, 2020

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Door |maart 26th, 2020|Omzetbelasting|

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste

19 03, 2020

Privégebruik goederen en diensten telt niet als omzet voor de KOR

Door |maart 19th, 2020|Omzetbelasting|

Voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting geldt een omzetlimiet van € 20.000 exclusief btw per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee voor de omzetgrens. Van belang voor de omzetgrens zijn alle leveringen van

19 03, 2020

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Door |maart 19th, 2020|Omzetbelasting|

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting

12 03, 2020

Conclusie A-G HvJ EU over herziening vooraftrek ineens

Door |maart 12th, 2020|Omzetbelasting|

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor de levering van goederen of diensten. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt voor zover de afgenomen goederen of