De hoofdregel voor de bepaling van de plaats van een dienst voor de omzetbelasting is de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. In afwijking van de hoofdregel vinden diensten met betrekking tot onroerende zaken plaats op de plek waar de onroerende zaak is gelegen. Tot de diensten met betrekking tot onroerende zaken behoren onder meer de diensten van experts en makelaars, het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf en het verlenen van gebruiksrechten op een onroerende zaak. Onder diensten met betrekking tot onroerende zaken valt de opslag van goederen in een onroerende zaak als een specifiek gedeelte van de zaak is bestemd voor exclusief gebruik door de afnemer. Als geen specifiek gedeelte van de onroerende zaak bestemd is voor exclusief gebruik door de afnemer is de opslag van goederen geen dienst met betrekking tot onroerende zaken.

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs een arrest gewezen over de kwalificatie van colocatiediensten en daarmee over de vraag waar deze diensten worden verricht. Het arrest betreft een ondernemer die serverkasten ter beschikking stelde aan zijn afnemers om daarin hun eigen servers te plaatsen. De serverruimte, waarin de serverkasten waren opgesteld, was voorzien van telecommunicatieverbindingen, stroomaansluiting, klimaatcontrole, bescherming tegen stroomonderbrekingen, rookmelders en elektronische toegangscontrole. De serverkasten werden afgesloten. De afnemers hadden zelf geen sleutel van de serverkast, maar konden zich melden bij de ondernemer om toegang tot de serverruimte te krijgen om bij hun serverkast te komen.

Volgens het Hof van Justitie EU konden de serverkasten niet worden aangemerkt als onroerende zaken omdat zij eenvoudig verwijderd konden worden uit het gebouw waarin zij geplaatst waren. De ondernemer verhuurde geen onroerende zaken. Ook verrichtte hij geen diensten die betrekking hadden op onroerende zaken, omdat er onvoldoende verband bestond tussen de diensten en een uitdrukkelijk bepaalde onroerende zaak. De locatie waar of het gebouw waarin de serverkasten stonden was voor de afnemers van de diensten niet van belang.

Gevolg van dit arrest is dat de hoofdregel voor de plaats van dienst van toepassing is. In het geval van elders gevestigde afnemers is omzetbelasting over deze diensten verschuldigd in het land waar de afnemende ondernemer is gevestigd.

Bron: Hof van Justitie EU | jurisprudentie | ECLIEUC2020518; C 215/19 | 16-07-2020