De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de aanpak van btw-fraude. Een veel voorkomende vorm van fraude in de btw is carrouselfraude. Bij die vorm van fraude draagt een ondernemer de btw, die hij aan zijn afnemers in rekening brengt, niet af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel heeft ontvangen. Nederland beschikt over een detectietool die specifiek is gericht op carrouselfraude. De nadruk ligt op het in kaart brengen van de totale keten. Naast aan carrouselfraude besteedt Nederland veel aandacht aan doorvoerbedrijven. Dat zijn bedrijven die bedrijven in andere lidstaten voorzien van de handel om te kunnen frauderen. Een aantal van deze zaken heeft geleid tot belangrijke arresten van het Europese Hof van Justitie in de strijd tegen de btw-fraude.

Een van de manieren om fraude te bestrijden is het invoeren van verleggingsregelingen. Hiermee wordt fraude voorkomen doordat er zonder btw wordt gefactureerd. De fraudeur krijgt daardoor geen btw meer in handen.

Sinds 2010 werken de Europese lidstaten samen in Eurofisc, een early warning systeem tegen btw- fraude. Volgens de staatssecretaris is die samenwerking effectief.

Volgens de staatssecretaris wordt met door de Europese Commissie voorgestelde definitieve btw-systeem fraude niet voorkomen en wordt de kans daarop mogelijk zelfs vergroot. Het voorstel leidt niet tot vereenvoudiging voor het bedrijfsleven, maar voert wel een financieel risico in doordat bij grensoverschrijdende transacties btw moet worden berekend. De staatssecretaris investeert liever in effectieve fraudebestrijding dan in wijziging van de regelgeving.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2019-0000086837 | 11-06-2019