Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU dat vrijstellingen in de omzetbelasting beperkt moeten worden uitgelegd, omdat zij een inbreuk vormen op het beginsel dat diensten, die een ondernemer verricht, belast zijn. Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor handelingen betreffende betalingen en bankbiljetten en andere wettige betaalmiddelen. De Advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU is van mening dat de vrijstelling voor betalingen niet van toepassing is op diensten in het kader van de exploitatie van geldautomaten. De A-G heeft in zijn conclusie geen aandacht besteed aan de mogelijke toepassing van de vrijstelling voor handelingen inzake bankbiljetten. Het Duitse Bundesfinanzhof heeft de vraag of die vrijstelling van toepassing zou kunnen zijn ook niet voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

Het bedrijf Cardpoint GmbH installeert, onderhoudt en exploiteert geldautomaten voor banken. Cardpoint verzorgt namens de bank het vervoer van bankbiljetten en het vullen van de automaten. De geldautomaten gebruiken software van Cardpoint. Bij een geldopname uit een geldautomaat leest de software de gegevens van de ingevoerde kaart en verzendt een verzoek tot goedkeuring via het interbancaire netwerk. Na goedkeuring volgt de geldopname. Volgens de A-G verricht Cardpoint geen betalingshandeling, maar ondersteunende technische en administratieve handelingen.

Bron: Hof van Justitie EU | Conclusie AG | C 42/18 | 08-05-2019