Aandacht voor BTW van oude debiteuren; verwerken in de eerste BTW-aangifte 2018!

Per 2017 gewijzigde wetgeving oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van BTW van oninbare debiteuren (artikel 29 Wet OB 1968) gewijzigd. De essentie van deze regeling is: één jaar na opeisbaarheid (van een nog onbetaalde) factuur bestaat recht op teruggaaf van BTW via de BTW-aangifte De debiteur heeft het spiegelbeeld en dan een terugbetalingsverplichting van BTW aan de belastingdienst! Er zijn diverse bepalingen opgenomen bij alsnog betalen na verloop van de één-jaarstermijn,