14 11, 2019

Geen persoonsgebonden aftrek voor niet-ingezetene

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 14th, 2019|Omzetbelasting|

In 1995 heeft het Hof van Justitie EU het arrest Schumacker gewezen. Uit dat arrest volgt dat een verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met betrekking tot belastingvoordelen die samenhangen met de persoonlijke en

31 10, 2019

Naheffing niet mogelijk bij ontbrekende materiële belastingschuld

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 31st, 2019|Omzetbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of naheffing mogelijk is van ambtshalve teruggegeven omzetbelasting omdat de teruggaaf is verleend in strijd met intern beleid dat nieuwe jurisprudentie geen reden is om terug te komen op het

10 10, 2019

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 10th, 2019|Omzetbelasting|

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober reageren

3 10, 2019

KOR en margeregeling, uitleg Hof van Justitie EU

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 3rd, 2019|Omzetbelasting|

Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag beantwoord over de uitleg van het begrip omzet voor de toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) bij gebruik van de margeregeling. De margeregeling geldt voor wederverkopers van

26 09, 2019

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging van onroerende zaken bij de splitsing van een rechtspersoon. Deze vrijstelling kan niet worden toegepast indien de splitsing niet op zakelijke overwegingen is gebaseerd. Wanneer de

26 09, 2019

Leveringen vanuit Nederlandse vaste inrichting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

Een vaste inrichting is volgens de Europese Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 iedere andere inrichting dan de hoofdzetel van de bedrijfsuitoefening, die gekenmerkt wordt door voldoende duurzaamheid en een geschikte structuur. De Belastingdienst