Henk-Jan Steller

About Henk-Jan Steller

Henk Jan studeerde fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is een eigenwijze gepassioneerde specialist met een geheel eigen aanpak. Recht door zee, to the the point en analytisch sterk. Henk Jan heeft ruime ervaring in de BTW-praktijk en heeft in 2006 BTW Nederland opgericht.
19 03, 2020

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Door |maart 19th, 2020|Omzetbelasting|

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting

12 03, 2020

Conclusie A-G HvJ EU over herziening vooraftrek ineens

Door |maart 12th, 2020|Omzetbelasting|

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor de levering van goederen of diensten. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt voor zover de afgenomen goederen of

20 02, 2020

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties aan basisscholen

Door |februari 20th, 2020|Omzetbelasting|

Een gemeente stelde sportaccommodaties ter beschikking aan basisscholen. De gemeente bracht de basisscholen hiervoor een vergoeding in rekening, die gelijk was aan de door de gemeente aan de scholen verstrekte subsidie. De gemeente kreeg door het in

13 02, 2020

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

Door |februari 13th, 2020|Omzetbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken over een btw-identificatienummer van de afnemer