Henk-Jan Steller

About Henk-Jan Steller

Henk Jan studeerde fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is een eigenwijze gepassioneerde specialist met een geheel eigen aanpak. Recht door zee, to the the point en analytisch sterk. Henk Jan heeft ruime ervaring in de BTW-praktijk en heeft in 2006 BTW Nederland opgericht.
10 10, 2019

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 10th, 2019|Omzetbelasting|

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober reageren

3 10, 2019

KOR en margeregeling, uitleg Hof van Justitie EU

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 3rd, 2019|Omzetbelasting|

Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag beantwoord over de uitleg van het begrip omzet voor de toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) bij gebruik van de margeregeling. De margeregeling geldt voor wederverkopers van

26 09, 2019

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische activiteiten gebruikt, kan worden herzien als de onderlinge

26 09, 2019

Leveringen vanuit Nederlandse vaste inrichting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

Een vaste inrichting is volgens de Europese Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 iedere andere inrichting dan de hoofdzetel van de bedrijfsuitoefening, die gekenmerkt wordt door voldoende duurzaamheid en een geschikte structuur. De Belastingdienst

26 09, 2019

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging van onroerende zaken bij de splitsing van een rechtspersoon. Deze vrijstelling kan niet worden toegepast indien de splitsing niet op zakelijke overwegingen is gebaseerd. Wanneer de