28 04, 2020

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Door |april 28th, 2020|Omzetbelasting|

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor

23 04, 2020

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Door |april 23rd, 2020|Omzetbelasting|

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend die betrekking hebben op verruiming van de mogelijkheden

23 04, 2020

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Door |april 23rd, 2020|Omzetbelasting|

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De oorspronkelijke regeling is op 31 maart 2020 met

23 04, 2020

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Door |april 23rd, 2020|Omzetbelasting|

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt. Ondernemers in deze sectoren,

23 04, 2020

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 naar Tweede Kamer

Door |april 23rd, 2020|Omzetbelasting|

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. De hierin opgenomen maatregelen hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking treden. Het wetsvoorstel