Kamervragen Belastingplan 2021

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om aan te geven welke maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 zullen worden opgenomen. De commissie wil weten of het kabinet

Beantwoording Kamervragen KOR

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR). De staatssecretaris deelt de mening van de vragenstellers dat alle kleine ondernemers onder de nieuwe KOR moeten kunnen vallen. Voor