20 02, 2020

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties aan basisscholen

Door |februari 20th, 2020|Omzetbelasting|

Een gemeente stelde sportaccommodaties ter beschikking aan basisscholen. De gemeente bracht de basisscholen hiervoor een vergoeding in rekening, die gelijk was aan de door de gemeente aan de scholen verstrekte subsidie. De gemeente kreeg door het in

13 02, 2020

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

Door |februari 13th, 2020|Omzetbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken over een btw-identificatienummer van de afnemer