28 11, 2019

Geen levering bouwterrein maar levering oud bedrijfspand

Door |november 28th, 2019|Omzetbelasting|

De levering van bestaande onroerende zaken is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De levering van nieuw gebouwde onroerende zaken en van bouwgrond is vrijgesteld van overdrachtsbelasting maar belast met omzetbelasting. Nieuw gebouwde

21 11, 2019

Woning ten onrechte aangemerkt als ondernemingsvermogen vof

Door |november 21st, 2019|Omzetbelasting|

In het champignonkwekerij-arrest uit 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een woning die eigendom is van de firmanten van een vof en die door de firmanten bewoond wordt, niet tot het ondernemingsvermogen van de vof gerekend kan worden. Er is geen