28 11, 2019

Geen levering bouwterrein maar levering oud bedrijfspand

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 28th, 2019|Omzetbelasting|

De levering van bestaande onroerende zaken is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De levering van nieuw gebouwde onroerende zaken en van bouwgrond is vrijgesteld van overdrachtsbelasting maar belast met omzetbelasting. Nieuw gebouwde

21 11, 2019

Woning ten onrechte aangemerkt als ondernemingsvermogen vof

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 21st, 2019|Omzetbelasting|

In het champignonkwekerij-arrest uit 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een woning die eigendom is van de firmanten van een vof en die door de firmanten bewoond wordt, niet tot het ondernemingsvermogen van de vof gerekend kan worden. Er is geen

21 11, 2019

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 21st, 2019|Omzetbelasting|

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn

14 11, 2019

Geen persoonsgebonden aftrek voor niet-ingezetene

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 14th, 2019|Omzetbelasting|

In 1995 heeft het Hof van Justitie EU het arrest Schumacker gewezen. Uit dat arrest volgt dat een verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met betrekking tot belastingvoordelen die samenhangen met de persoonlijke en