26 09, 2019

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische activiteiten gebruikt, kan worden herzien als de onderlinge

26 09, 2019

Leveringen vanuit Nederlandse vaste inrichting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

Een vaste inrichting is volgens de Europese Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 iedere andere inrichting dan de hoofdzetel van de bedrijfsuitoefening, die gekenmerkt wordt door voldoende duurzaamheid en een geschikte structuur. De Belastingdienst

26 09, 2019

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00september 26th, 2019|Omzetbelasting|

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging van onroerende zaken bij de splitsing van een rechtspersoon. Deze vrijstelling kan niet worden toegepast indien de splitsing niet op zakelijke overwegingen is gebaseerd. Wanneer de