Is uw BTW-positie wel optimaal, in deze tijden van bezuiniging?


PDF september 2011
Column Rivierenland Business


Verlaging overdrachtsbelasting woningen

Vanaf 15 juni 2011 geldt een verlaagd overdrachtsbelastingtarief van 2% bij verkrijging van woningen. De regeling is vooralsnog tijdelijk en geldt tot 1 juli 2012. Vanaf 15 juni 2011 ten onrechte betaalde belasting komt in aanmerking voor teruggaaf.

De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor woningen, ondergrond, tuin en aanhorigheden zoals garages, schuren. De regeling geldt niet voor losse grond. Recreatiewoningen kunnen wel gebruik maken van de regeling. Ook een aan een particulier verhuurde (recreatie)woning valt onder de regeling. Als een pand slechts deels voor bewoning wordt gebruikt dan geldt de tegemoetkoming uitsluitend voor het woongedeelte. Als het gebruik voor bewoning echter 90% of meer is, dan geldt de regeling voor het geheel.


Slagboomparkeren

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen zijn vanaf 1 juli 2011 BTW verschuldigd over de opbrengsten van slagboomparkeren. Vanaf deze datum worden zij aangewezen als ondernemer voor de omzetbelasting voor deze prestaties.


Druk op overheidsmiddelen

Gezien alle bezuinigingen wordt door de overheid gezocht naar mogelijkheden voor extra schatkistop-brengsten. In dat kader wordt ook nagedacht over verhoging van de BTW-tarieven. De extra opbrengst van een kleine BTW-verhoging is substantieel en geeft gelijk het belang van de BTW voor de schatkist aan. Het belang van een goede BTW-inrichting cq planning zal de komende jaren dus alleen maar gaan toenemen gezien de financiëledruk op de overheidsmiddelen.

Er moet dus rekening worden gehouden met extra aandacht van de Belastingdienst op onder meer het gebied van belastbaarheid van subsidies en het benutten van het aftrekrecht. Met name bij non-profit instellingen en de overheid spelen deze elementen een belangrijke rol.

Maar ook elke andere ondernemer heeft baat bij voldoende besef van de BTW-kansen en risico’s in de markt. Uit de onderwerpen die wij behandelen in deze rubriek blijkt dat de BTW nagenoeg alle facetten raakt van het dagelijks leven. Dat is wat BTW dan ook zo boeiend maakt.


Terug naar het overzicht


Logo Detail