BTW-ontwikkelingen in vastgoedland!


PDF oktober 2013
Column Rivierenland Business


Inleiding

Ten aanzien van BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed zijn er een tweetal relevante ontwikkelingen te melden. Deels het gevolg van rechtspraak en deels als gevolg van het Belastingplan 2014.


Koop-aanneemovereenkomst woning

Bij woningen is het fiscaal vaak aantrekkelijk om eerst de grond met overdrachtsbelasting aan de koper te leveren. De particuliere koper heeft geen recht op aftrek van 21% BTW en dus is heffing van 6% overdrachtsbelasting dan goedkoper. Vervolgens wordt de woning gerealiseerd en opgeleverd aan de particulier op grond van een aanneemovereenkomst. De Belastingdienst zet in een nieuw Besluit, naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad, een streep door deze fiscale optimalisatie als de koop-aanneemovereenkomst door de particulier met één aannemer wordt gesloten. Dergelijke koop-aannemingsovereenkomsten kwalificeren voor de BTW als de (op)levering van een nieuwe onroerende zaak. De verkrijging van de grond en de woning is daardoor vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar belast met 21% BTW.

Met betrekking tot de overdracht van grond bij koop-aannemingsovereenkomsten voor lopende bouwprojecten is een overgangsregeling getroffen voor lopende projecten van voor 22 maart 2013.

Belasting besparen op grond voor woningen en andere zaken waarbij zich van BTW-vrijgesteld gebruik voordoet is ondanks het vorenstaande onder omstandigheden echter nog steeds mogelijk.


Belastingplan 2014: Integratieheffing vervalt!

De integratieheffing vervalt met ingang van 1 januari 2014, zo blijkt uit Belastingplan 2014. Er wordt een overgangsregeling getroffen, waarbij de inkoop-BTW, die tot en met 31 december 2013 in rekening is gebracht met het oog op een BTW-belaste integratieheffing, in eerste instantie aftrekbaar is. Voor zover het vervaardigde goed op of na 1 januari 2014 in gebruik wordt genomen voor BTW-vrijgestelde prestaties, moet de in aftrek gebrachte inkoop-BTW worden terugbetaald op basis van de BTW-herzieningsregels. BTW die in rekening wordt gebracht vanaf 1 januari 2014 met betrekking tot een vervaardigd goed, is niet aftrekbaar voor zover het goed is bestemd voor BTW-vrijgestelde prestaties.

Let op:
Voor zover het goed in 2013 nog in gebruik wordt genomen is de integratieheffing vooralsnog steeds van toepassing. In bepaalde gevallen kan het dus wenselijk zijn de ingebruiknamedatum op te schorten.


Terug naar het overzicht

Logo Detail