Vastgoed
De ene ingebruikname is de andere niet!PDF oktober 2011
Column Rivierenland Business


Optimaliseren ingebruikname

Op basis van een recent arrest van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, ontstaan aantrekkelijke sturingsmogelijkheden bij ingebruikname van vastgoed.


BTW en ingebruikname vastgoed

Op het moment van ingebruikname van nieuw vastgoed wordt bepaald hoeveel BTW aftrekbaar is. Bij een kantoorpand, bestaande uit verschillende verdiepingen, bestemd voor verhuur, is de BTW slechts aftrekbaar voor zover er sprake is van BTW-belaste verhuur.

Als er zowel BTW-belast als BTW-vrij wordt verhuurd aan de verschillende huurders van het pand, dan is de BTW slechts deels aftrekbaar. Maar hoe moet er worden omgegaan met een situatie dat bij ingebruikname van het nieuwe pand slechts een deel wordt verhuurd en een deel (bijvoorbeeld een etage) nog niet is verhuurd en dus leeg staat.


Arrest Hoge Raad

De casus betrof een flexibel in te delen kantoorgebouw met verschillende huurders en met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een hal met receptie en een parkeergarage. Bij ingebruikname in 2001 werden drie etages BTW-vrij verhuurd en bleef één etage nog leeg. In een volgend jaar, 2002, werd deze etage alsnog BTW-vrij verhuurd.

De Hoge Raad oordeelt dat de BTW van de pas in 2002 verhuurde etage bij ingebruikname in 2001 toch aftrekbaar is. Dat deze etage vervolgens een jaar later alsnog BTW-vrij wordt verhuurd betekent alleen dat de afgetrokken BTW van deze etage in negen jaarlijkse termijnen moet worden terugbetaald. Dit levert een rente en cashflow voordeel voor de verhuurder op.

Betekenis voor de praktijk

Het arrest van de Hoge Raad betekent voor de praktijk het volgende.

Wilt u een rente en cashflow voordeel, neem dan in het eerste jaar uitsluitend de BTW-belaste onderdelen van het pand in gebruik. Als op dat moment nog niet zeker/duidelijk is wat er gaat gebeuren met de resterende onderdelen, dan bestaat recht op aftrek van alle aanschaf BTW. Als in een later jaar die resterende onderdelen alsnog in gebruik worden genomen voor BTW-vrije prestaties dan ontstaat er “slechts” een gefaseerde terugbetalingsverplichting aan de Belastingdienst en wordt daardoor renteloos geleend.


Terug naar het overzichtLogo Detail