BTW wat kunt of doet
u er mee!PDF mei 2013
Column Rivierenland Business


Wanneer aandacht voor BTW?

BTW blijkt voor veel ondernemers en dienstverleners een onder-geschoven issue te zijn. Uiteraard wordt vaak wel de reguliere aangifte gedaan, waarin BTW wordt afgedragen en voorbelasting teruggevraagd. Maar daar blijft het dan ook bij.

Bij kleinschalige op het binnenland gerichte ondernemingen met uitsluitend BTW-belaste omzet hoeft dat overigens niet altijd bezwaarlijk te zijn. De kansen en risico's lijken dan veelal beperkt, hoewel ze dat overigens niet altijd zijn! Naarmate de omzet en de onderneming groter/complexer is, geldt in elk geval dat meer aandacht voor de BTW wenselijk is. Grensoverschrijdende transacties, samenwerkingsverbanden, investeringen in/met vastgoed, inlenen van personeel e.d. kunnen dan aan de orde zijn, elk met eigen BTW-merites.

Zowel bij grote als bij kleinere ondernemingen geldt dat nadere aandacht voor de BTW in elk geval wenselijk is als (deels) van BTW vrijgestelde prestaties worden verricht, zoals bij medici, sociaal-culturele instellingen, (sport)verenigingen, dorpshuizen en onderwijs. In de afgelopen jaren hebben wij bij heel wat van deze (deels)vrijgestelde partijen kunnen bijdragen aan BTW-optimalisatie. Vaak betekent dat door een betere inrichting meer aftrek, maar soms ook betere beheersing van risico's.


Dwarsdoorsnede aandachtsgebieden

Zonder uitputtend te zijn navolgend in steekwoorden een aantal relevante en actuele aandachtsgebieden.

Ondernemerschap
begin en einde, fiscale eenheid en aansprakelijkheid.

Aftrek
tijdigheid, aftrekbeperkingen, vermogensetikettering. Internationaal: fraude, afstandsverkopen, toepassing nultarief, reisbureauregeling.

Vastgoed
bouwterreinen, integratieheffing, verhuur of verhuur+, vervaardiging van een goed, tijdelijke huisvesting.

Financieel
toepassing vrijstelling bij verzekeringen en kredietverlening.

Non profit
fondswerving, kantines, sport, verdelen van kosten.

Vrijgestelde sectoren

uitlenen van personeel, samenwerkingen, medisch, managementvergoedingen, verlegging van inkoop-BTW.

Economische malaise
oninbare facturen en teruggaaf van BTW, overdragen van vorderingen, aansprakelijkheid, melding betalingsonmacht, verbreken fiscale eenheid.

Samenwerkingsverbanden
gebruik en genot, inbreng.

Al deze terreinen hebben één ding gemeen, namelijk kansen en risico's voor de BTW!


Terug naar het overzicht

Logo Detail