In verband met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% per 1 januari 2019 is het zogenaamde kantineforfait voor sportverenigingen aangepast. Dit forfaitaire btw-tarief is verhoogd van 11,5 naar 13%.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | 2018-25921, St.crt. 2018, 68658 | 03-01-2019