Ook niet-ondernemers kunnen in een fiscale eenheid BTW!


PDF juni 2013
Column Rivierenland Business


Fiscale eenheid BTW

Op grond van de nationale wetgeving, kunnen ondernemers die financieel, organisatorisch en economisch zijn verweven, als één BTW-ondernemer worden aangemerkt. Dit betekent dat (rechts)personen die geen BTW-ondernemer zijn, in beginsel niet in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. Nederland staat op grond van de zogenoemde 'holdingresolutie' echter toe dat houdstermaatschappijen, die geen BTW-ondernemer zijn, maar wel een sturende en beleidsbepalende functie hebben, deel mogen uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW. Recent heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat deze tegemoetkoming niet in strijd is met het EU-recht.


Gevolgen van een fiscale eenheid

Bij het bestaan van een fiscale eenheid worden de onderlinge prestaties van daarin opgenomen (rechts)personen voor de BTW genegeerd. Onderling factureert men dan zonder berekening van BTW. Een nadeel is, dat indien door de belastingdienst een beschikking is afgegeven, een ieder hoofdelijk aansprakelijk is voor de BTW-schulden van de fiscale eenheid, bijvoorbeeld bij een faillissement. Kortom, een fiscale eenheid met beschikking biedt voordelen, maar kan ook risico's opleveren.


Ook niet-ondernemers in fiscale eenheid!

Recent heeft het Hof van Justitie EU beslist, dat ook niet-ondernemers in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. Wel is nog steeds vereist, dat de betreffende (rechts)personen financieel, organisatorisch en economisch zijn verweven. Mocht het wenselijk zijn, dan kan een rechtstreeks beroep worden gedaan op het EU-recht en kan het nationale recht worden gepasseerd. Zolang de nationale bepalingen niet zijn aangepast, kan de belastingdienst echter niet uit eigen beweging niet-ondernemers opnemen in een fiscale eenheid. De kans bestaat echter dat de nationale bepalingen alsnog worden aangepast, waardoor ook niet-ondernemers door de belastingdienst gedwongen kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid!


Terugwerkende kracht

Handelen als een fiscale eenheid, zonder dat hiervoor een beschikking is afgegeven door de belastingdienst, is ook mogelijk. Indien namelijk aan alle voorwaarden voor een fiscale eenheid BTW werd voldaan, kan op grond van rechtspraak van de Hoge Raad (ook met terugwerkende kracht!) de situatie worden beschouwd als zijnde een fiscale eenheid en konden (dus achteraf bezien) en kunnen alle onderlinge transacties zonder BTW worden uitgevoerd.


Terug naar het overzicht

Logo Detail