Verzekeringen, provisieverbod en BTW!


PDF juni 2012
Column Rivierenland Business


Verzekeringen en BTW

Het afsluiten van en bemiddelen bij verzekeringen is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat de opbrengst van dergelijke transacties voor verzekeringstussenpersonen is vrijgesteld van BTW voor zover er sprake is van bemiddeling voor een verzekering. Uit de rechtspraak blijkt dat hiervoor nodig is dat het gaat om “kenmerkende en essentiële werkzaamheden van een tussenpersoon bij verzekeringen”.


Provisieverbod vanaf 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is provisie verboden voor hypotheken en verzekeringen, behalve voor schadeverzekeringen. De tussenpersoon mag voor de bemiddeling bij dergelijke produkten geen provisie meer ontvangen. De klant betaalt voor de bemiddeling aan de tussenpersoon een vast bedrag of uren maal tarief. Omdat de klant de tussenpersoon afzonderlijk betaalt, zou dit de kwaliteit verbeteren en leiden tot een betere marktwerking en een kritischer consument.


Abonnementen

Vanwege de voormelde ontwikkelingen ontstaan er op de markt nieuwe produkten zoals allerlei abonnementsvormen. Deze worden afgesloten op het moment dat men met de verzekeringstussenpersoon zoekt naar het juiste produkt. Het abonnement geeft een klant gedurende een bepaalde periode recht op afname van bepaalde diensten, in nauw of ruimer verband ten opzichte van het af te sluiten of afgesloten produkt.


BTW en assurantiebelasting

In een abonnement zijn meerdere diensten samengevoegd. Daarbij doet zich de vraag voor of dat het totaal nog wel kwalificeert voor de vrijstelling voor de BTW. Voor de praktijk is het daarbij van groot belang dat zij niet ten onrechte een vrijstelling toepast, omdat zij dan achteraf kan worden geconfronteerd met naheffingen voor de BTW. Tevens zal vanwege de abonnementen moeten worden bezien over welke onderdelen hiervan nog assurantiebelasting is verschuldigd.

Ingeval van abonnementen of andere dienstverlening waarbij meerdere diensten worden samengevoegd, kan vooraf met de Belastingdienst afstemming plaats hebben. Daarbij verkrijgt u zekerheid voor welke onderdelen van uw dienstverlening de vrijstelling voor BTW en assurantiebelasting geldt en voorkomt u ongewenste verrassingen achteraf!


Terug naar het overzicht


Logo Detail