Nieuw beleid bij kantines en BTW in 2013


PDF februari 2013
Column Rivierenland Business


Inleiding

Bepaalde specifiek aangewezen organisaties, zoals sportverenigingen, kunnen voor de BTW onder voorwaarden gebruik maken van de zogenoemde vrijstelling voor "fondswerving", mits de omzet hiervan onder bepaalde drempels blijft.


Drempels

De drempels voor de omzet bij fondswervende activiteiten zijn gesplitst in drie categorie├źn:

 • goederen: maximaal € 68.067 per jaar;
 • diensten sport: maximaal € 31.765 per jaar;
 • diensten overige: maximaal € 22.689 per jaar;

  De drempel voor goederen en diensten geldt afzonderlijk, zodat voor de ene categorie een vrijstelling kan blijven gelden, terwijl de andere belast wordt met BTW.


  Kantines

  Kantines nemen een bijzondere plaats in binnen de regeling voor de fondsenwerving. Daarvoor geldt de zogenoemde "kantineregeling". De omzet van kantines kan, onder voorwaarden, en mits niet hoger dan € 68.067 per jaar, buiten de heffing van BTW blijven, zonder dat zij meetelt voor de eerder genoemde drempels. Dit betreft overigens een goedkeuring en geen verplichting.


  Levering van goed of van dienst

  Voorgaande elementen zijn belang voor de beoordeling of dat een kantine in de BTW-heffing moet of kan worden betrokken. Indien ten onrechte geen BTW wordt afgedragen, terwijl dat wel zou moeten, dan loopt men immers een risico. In bepaalde situaties is er echter juist een uitdrukkelijke wens om de kantine in de BTW-heffing te krijgen, vanwege bijvoorbeeld investeringen waarvoor men aftrek wenst.


  Wijzigingen in 2013

  Recent heeft de belastingdienst nieuw beleid gepubliceerd voor kantines. Ten eerste is daarbij het omzetforfait aangepast naar 11,5%. Ten tweede geldt dat de belastingdienst nu van mening is, dat omzet van kantines in beginsel dient te worden beschouwd als de levering van goederen. Voorheen werd deze omzet namelijk beschouwd als de levering van een dienst. Dit verschil in benadering kan tot gevolg hebben dat een kantine vanaf 2013 buiten de heffing van BTW gaat vallen, omdat de drempel niet wordt overschreden. Daardoor is BTW op investeringen niet meer aftrekbaar en bestaat het risico op terugbetaling van BTW uit voorgaande jaren. Of het nieuwe beleid op dit punt stand gaat houden is overigens zeer de vraag, maar u bent alvast gewaarschuwd!


  Terug naar het overzicht
 • Logo Detail