Medici: stel uw BTW-rechten veilig
vanaf 1 januari 2013!PDF december 2012
Column Rivierenland Business


Inleiding

Medici hebben al langere tijd te maken met een onduidelijke situatie voor de BTW. Dit zal naar verwachting nog wel even zo blijven! Nieuwe wetgeving die per 1 januari a.s. ingaat, geeft nog steeds voldoende aanleiding voor discussies en verschil van inzicht.


Historie

In eerst instantie waren alleen BIG-medici volgens de Nederlandse wetgeving van BTW vrijgesteld. BIG staat daarbij voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Een BIG-geregistreerde medicus was vrijgesteld voor het verlenen van "gezondheidskundige verzorging van de mens". Een niet BIG-geregistreerde (para)medicus was dus altijd BTW verschuldigd over zijn medische diensten. Uit Europese rechtspraak bleek vervolgens echter dat de Nederlandse wetgeving op dit terrein niet EU-proof was.


Europese rechtspraak

Uit de Europese rechtspraak bleek dat het in beginsel gaat om de juiste beroepskwalificaties en niet om welke registratie een medicus heeft. Met andere woorden, medische diensten zijn vrij van BTW als zij worden verleend door een medicus met de juiste beroepskwalificaties, ook al is deze niet BIG geregistreerd. Vanwege deze rechtspraak konden in Nederland ook (para)medici, die niet onder de Wet BIG vielen, vrij van BTW presteren, mits zij maar konden aantonen de juiste kwaliteit te kunnen bieden.


Wetgeving vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 wil de wetgever de niet BIG-geregistreerde (para)medici, zoals onder meer acupuncturisten, osteopaten, pedagogen, chiropractoren e.d. weer onder de BTW-heffing brengen. Voornoemde (para)medici dienen dan dus weer BTW te gaan berekenen en af te dragen over hun prestaties, terwijl die in beginsel voor 2013 waren vrijgesteld bij aanwezigheid van voldoende kwaliteitswaarborgen.


Stel uw rechten veilig!

Is de nieuwe wetgeving vanaf 2013 wel EU-proof? Dat is nog zeer onzeker. Er dient serieus rekening mee te worden gehouden, dat ook de nieuwe wetgeving strijdig blijkt met EU-recht. Dat betekent dat het raadzaam is om heffing van BTW in uw situatie nog niet als vaststaand feit te accepteren en uw rechten veilig te stellen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door bezwaar te maken tegen uw afdracht van BTW. Mocht dan later uw gelijk blijken, dan ontvangt u die BTW terug.


Terug naar het overzicht
Logo Detail