De nieuwe reisbureauregeling, maar niet voor reisbureaus!


PDF december 2011
Column Rivierenland Business


Huidige reisbureauregeling

Op dit moment bestaat voor verkopers van reizen een bijzonder regime, de zogenoemde reisbureauregeling. Daarbij geldt onder andere 0% BTW voor vliegreizen met een buitenlandse bestemming. De reisverkoper heeft recht op aftrek van BTW op ingekochte goederen en diensten.


Nieuwe regeling per 1 april 2012

Bij invoering van het wetsvoorstel krijgt de reisbranche per 1 april 2012 te maken met een gewijzigde reisbureauregeling. Onder deze nieuwe regeling dient 19% BTW (in Nederland) te worden afgedragen over de winstmarge, die met de verkoop van de reis is behaald. Ten opzichte van de oude regeling werkt de nieuwe regeling kostprijsverhogend.


Toepassingsbereik

De nieuwe reisbureauregeling is uitsluitend van toepassing als een verkoper ingekochte reizen op eigen naam aanbiedt aan de reiziger. Voor toepassing van de regeling is noodzakelijk, dat de (elementen) van de reizen van andere ondernemers zijn ingekocht.

Voorgaande betekent dat de nieuwe “reisbureauregeling” juist niet van toepassing zal zijn op gewone reisbureaus. Reisbureaus hebben namelijk veelal als kenmerk, dat zij slechts namens een andere partij, bijvoorbeeld een touroperator, bemiddelen. Als een reisbureau daarentegen zelf de verschillende ingekochte onderdelen van een reis samenstelt op eigen naam doorverkoopt, dan geldt de nieuwe regeling wel.


BTW over marge

De verkoper is over de reizen, die vallen onder de nieuwe reisbureauregeling, 19% BTW verschuldigd over de winstmarge. De winstmarge is het verschil tussen de totale verkoopprijs voor de reis en de door de reisorganisator van anderen ingekochte prestaties. Voor zover reizen plaatsvinden buiten de EU geldt voor de BTW het 0%-tarief.


Reizen na 1 april 2012

Voor reizen die eindigen op of na 1 april 2012 geldt de nieuwe regeling.

De BTW is zowel onder de oude als de nieuwe regeling verschuldigd op het tijdstip van uitreiking van de factuur, dan wel de eerdere betaling van de reis.

Een bijzondere situatie doet zich voor als de reis verkocht en de vergoeding ontvangen is voor 1 april 2012, maar de reis daarna plaats heeft. Op deze reizen is in beginsel de nieuwe regeling van toepassing. Voor deze situaties geldt een overgangsregeling, zodat de BTW pas verschuldigd wordt op 1 april 2012.


Terug naar het overzicht


Logo Detail