19 03, 2020

Privégebruik goederen en diensten telt niet als omzet voor de KOR

Door |maart 19th, 2020|Omzetbelasting|

Voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting geldt een omzetlimiet van € 20.000 exclusief btw per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee voor de omzetgrens. Van belang voor de omzetgrens zijn alle leveringen van

12 03, 2020

Conclusie A-G HvJ EU over herziening vooraftrek ineens

Door |maart 12th, 2020|Omzetbelasting|

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor de levering van goederen of diensten. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt voor zover de afgenomen goederen of

20 02, 2020

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties aan basisscholen

Door |februari 20th, 2020|Omzetbelasting|

Een gemeente stelde sportaccommodaties ter beschikking aan basisscholen. De gemeente bracht de basisscholen hiervoor een vergoeding in rekening, die gelijk was aan de door de gemeente aan de scholen verstrekte subsidie. De gemeente kreeg door het in