14 11, 2019

Geen persoonsgebonden aftrek voor niet-ingezetene

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00november 14th, 2019|Omzetbelasting|

In 1995 heeft het Hof van Justitie EU het arrest Schumacker gewezen. Uit dat arrest volgt dat een verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met betrekking tot belastingvoordelen die samenhangen met de persoonlijke en

31 10, 2019

Naheffing niet mogelijk bij ontbrekende materiële belastingschuld

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 31st, 2019|Omzetbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of naheffing mogelijk is van ambtshalve teruggegeven omzetbelasting omdat de teruggaaf is verleend in strijd met intern beleid dat nieuwe jurisprudentie geen reden is om terug te komen op het

10 10, 2019

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Door |-0001-11-30T00:00:00+00:00oktober 10th, 2019|Omzetbelasting|

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober reageren