BTW terugvragen op zonnepanelen!


PDF augustus 2013
Column Rivierenland Business


Inleiding

Het Europese Hof heeft recent geoordeeld dat een particulier voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt als hij de met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet levert. Meneer Fuchs is een Oostenrijkse particulier. In 2005 heeft hij zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit niet opslaan voor uitgesteld eigen gebruik. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de heer Fuchs als BTW-ondernemer kan worden aangemerkt en de BTW op de zonnepanelen mag verrekenen!


Gevolgen voor Nederland

In beginsel is deze uitspraak bindend voor alle EU-lidstaten. De vraag is echter of de hierboven beschreven situatie gelijk is aan die in Nederland. De heer Fuchs levert alle opgewekte energie aan het elektriciteitsnet. In Nederland zal echter veelal enkel het overschot (na privégebruik) aan het elektriciteitsnet geleverd worden. Nog niet duidelijk is in hoeverre dit verschil van belang is. Vooralsnog gaan wij er echter van uit dat er sprake is van BTW-ondernemerschap, indien de opgewekte energie geheel of gedeeltelijk aan het net wordt geleverd. Overigens dient rekening te worden gehouden met pogingen van de Nederlandse wetgever om de wetgeving zodanig te wijzigen, dat de particulier voor levering van energie via zonnepanelen niet langer als ondernemer wordt aangemerkt.


Aanmelding Belastingdienst

De Kamer van Koophandel schrijft eigenaren van zonnepanelen niet in als ondernemer. Dat betekent dat u zelf actie dient te ondernemen jegens de Belastingdienst. Wenst u aftrek van BTW op de aanschaf van zonnepanelen, dan moet u zich zelf aanmelden als BTW-ondernemer. Dit doet u door het inzenden van het formulier startende ondernemers, dat is te downloaden op de website van de Belastingdienst.


Afdracht van BTW

Bent u BTW-ondernemer, dan dient u echter ook BTW af te dragen over de opbrengst van de opge-wekte en geleverde energie. In de meeste gevallen zal er echter geen afdracht zijn, vanwege de werking van de zogenoemde kleine ondernemersregeling (KOR). Is het verschuldigde bedrag aan BTW in een jaar minder dan € 1.345 (bedrag 2013), dan hoeft u in het geheel geen BTW te betalen. Tot een bedrag van € 1.883 geldt een gedeeltelijke vermindering over de afdracht van BTW.


Terug naar het overzicht

Logo Detail