21% BTW vanaf 1 oktober 2012


PDF augustus 2012
Column Rivierenland Business


Lenteakkoord

Per 1 oktober 2012 gaat het algemene BTW-tarief omhoog naar 21%. Het percentage van het verlaagde tarief (6%) blijft ongewijzigd. De tariefverhoging roept allerlei vragen op. Navolgend worden enkele aspecten behandeld.


Hoofdlijn algemene tarief

Het algemene BTW-tarief dat geldt op het moment dat de levering of dienst wordt verricht, is van toepassing op de transactie. Voor een huis dat wordt opgeleverd of een verbouwing die wordt afgerond voor 1 oktober 2012 geldt nog steeds het oude tarief van 19%. Vindt de prestatie na 1 oktober plaats dan geldt voor de volledige vergoeding in beginsel het nieuwe tarief van 21%, tenzij overgangsrecht van toepassing is.


Doorlopende prestaties

Voor zogenoemde doorlopende prestaties, zoals nuts en telefoon geldt dat de afrekenperiode zal moeten worden gesplitst in de afgenomen prestaties voor en vanaf 1 oktober.


Facturering

Voor de vaststelling van het tarief is niet relevant op welk moment wordt gefactureerd. In voormelde voorbeelden is het 19%-tarief van toepassing ook al zou de facturering na 1 oktober plaats vinden. Andersom zal bij facturering van een voorschot voor 1 oktober, terwijl de feitelijke prestatie plaats heeft na deze datum, in eerste instantie nog met 19% BTW gefactureerd kunnen worden. Aangezien op het moment van de feitelijke prestatie het nieuwe tarief geldt, wordt de presterende ondernemer de 2% verschil alsnog verschuldigd op 1 oktober 2012. Dat betekent dat hij deze in zijn aangifte over oktober of over het 4e kwartaal dient aan te geven. Als hij voor de prestatie een factuur heeft uitgereikt zal deze aangevuld dienen te worden met het tariefverschil van 2%.

Overigens is goedgekeurd dat ter voorkoming van aanvullende facturering, alvast voor 1 oktober facturen met 21% BTW worden uitgereikt. Tevens heeft de afnemer dan ook al recht op aftrek voor deze 21% BTW voor 1 oktober.


Overgangsrecht vastgoed

Bij oplevering van vastgoed, blijft voor de termijnen die zijn vervallen voor 1 oktober in beginsel het tarief van 19% gelden. Voor nieuwbouwwoningen geldt dit voor de termijnen die vervallen voor 1 oktober 2013, mits de overeenkomst is gesloten voor 28 april 2012.


Terug naar het overzicht


Logo Detail