Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn er voor andere dienstverleners zoals accountants- en administratiekantoren, makelaars, projectontwikkelaars en notarissen, maar ook voor (semi-)overheid, (sport)verenigingen en non-profit organisaties en uiteraard voor elke ondernemer met BTW en overdrachtsbelastingkwesties.

De dienstverlening door BTW Nederland B.V. gebeurt in principe tegen het principe van bestede uren maal tarief. Naast het systeem van uren maal tarief is het desgewenst ook mogelijk om een vaste prijs af te spreken of de advieskosten geheel of gedeeltelijk te relateren aan het behaalde resultaat, het “no cure, no pay” principe.

Neem Contact Op

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen,
neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Neem Contact Op

Wij bieden onder meer:

  • Vraagbaak voor veel voorkomende “kleine” en grote vragen zoals bijvoorbeeld: Welk BTW-tarief is van toepassing? Geldt er een BTW-vrijstelling? Heb ik recht op aftrek van voorbelasting? Ben ik wel BTW-ondernemer?
  • Advisering en begeleiding bij aan- en verkoop van vastgoed en ontwikkeling van vastgoedprojecten.
  • Begeleiden van controles en verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Het verzorgen en/of het beoordelen van aangiften.
  • Teruggaaf van buitenlandse BTW.
  • Verzorgen van aangiften BTW in het buitenland.
  • Het verzorgen van een BTW-scan.
  • De advisering en begeleiding van (sport-)verenigingen.
  • Vaktechnische ondersteuning en het verzorgen van (in-company) cursussen of lezingen op het gebied van BTW en overdrachtsbelasting (inclusief desgewenst punten voor NBA of RB voor permanente educatie).
  • Detachering en ad interim BTW ondersteuning.